Otkup zlata - Zlatara Tanasković - Zlatare Beograd, Zemun

Telefon: 011/373-1005

Prodaja dukata i zlatnika

Našu celokupnu ponudu dukata možete pogledati na www.zlataratanaskovic.com/dukati-zlatnici

Prodaja dukata i zlatnika | Zlatara Tanasković

Dukat (zlatnk) je bio u upotrebi u brojnim zemljama Evrope do Prvog svetskog rata. Austrijski zlatni dukat sa likom cara Franje Josipa je bio najrasprostranjeniji dukat. težio je 3.4909 grama i bio je čistoće 986/1000 (0,986) zlata.

Od 1284. godine je uporeba dukata počela da raste.

1566. godine je dukat službeno proglašen sredstvom plaćanja u celoj Evropi.

Danas, dukati imaju veliku vrednost, izrađuju se finoće 9000 (22K).