Otkup zlata - Zlatara Tanasković - Zlatare Beograd, Zemun

+381 60 3731005

Telefon: 011/324-2654 (Vračar) i 011/373-1005 (Zemun)

Dukat Franc Jozef, veliki i mali prodaja - cena - vrednost i otkup

Dukat Franc Jozef, veliki i mali - Srbija

Dukat Franc Jozef je svakako prvi među svim dukatima i jedini koji se izdvaja po svojoj visokoj čistoći (najviši procenat zlata u leguri) i veoma ogromnom likvidnošću! Zlatnik Franc Jozef spada u dukate kojima se najviše trguje u Evropi, veoma je popularan u Srbiji. Često se koristi kao prigodan poklon zbog svoje velike vrednosti i visoke čistoće zlata.To je dukat koji je veoma prepoznatljiv ogromnom delu populacije u Evropi i šire, tako da ne postoji mesto u Evropi gde ga ne možete pretvoriti (prodati) u novčane apoene svih država! Njegovo ime se inače koristi i u drugim sinonimima kao Franc Ios ili Franjo Josip!
Franc Jozef je bio takođe i stric po naš narod fatalnog nadvojvode Franca Ferdinanda. Dukat se kovao u Austrijskoj kovnici sve od početka 1852. godine pa sve do kraja 1915. godine. Velika potražnja za ovim dukatom se ogledala i u njegovom velikom broju otkovanih primeraka koja se godinama enormno povećava čak do 300.000 komada otkovanih primeraka u jednoj godini!
Sve do kraja 1915. godine gde staje njegova proizvodnja sa klasičnim otkovanim godištem do 1915. godine i svi dukati nastavljaju da se kuju samo pod ovom godinom koji su najrasprostranjeniji. Imate dukate Franc Jozef sa 1911, 1912, 1913 god. koji su veoma retki!

Postoje dve vrste dukata i to su: Franc Jozef mali jednostruki dukat i Franc Jozef veliki četvorostruki dukat.

JEDNOSTRUKI MALI DUKAT FRANC JOZEF

Prečnik jednostranog dukata iznosi 20mm ili 2.0cm, debljina mu je 0.7mm, a masa je 3.49gr.
Na obvers strani dukata nalazi se lik Cara Franje Josipa (Franc Jozef) po obodu dukata je ispisano: FRANC IOS IDG AVSTRIAE IMPERATOR. Na revers strani dukata nalazi se grb Austro-Ugarske monarhije, dvoglavi austrijski carski orao, po obodu dukata je ispisano HUNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915.

Cena dukata u otkupu iznosi od 100 do 130 eura.

ČETVOROSTRUKI VELIKI DUKAT FRANC JOZEF

Prečnik ovog dukata je 40.00 milimetara, masa iznosi 13,96 grama, a debljina dukata je ista kao i kod malog - 0.70 mm. Masa čistog zlata kod ovog zlatnika iznosi 13,76 grama i ima četiri puta veću masu i vrednost nego mali dukat koji smo gore opisali!
Četvorostruki dukat Franc Jozef ima istu finoću zlata kao i njegov "mali" prethodnik 986 ili 23,6 karata, što ga čini jednim od vrednijih dukata u Evropi.

Cena četvorostrukog dukata u otkupu iznosi od 400 eura do 500 eura!

RAZLIKA ČETVOROSTRUKOG I JEDNOSTRUKOG DUKATA FRANC JOZEF

Po čemu još možete razlikovati mali jednostruki dukat od velikog četvorostrukog jeste to što veliki četvorostruki dukat na revers strani u dnu ispod dvoglavog orla ima ispisanu brojčanu oznaku 4, što znači da nosi četiri puta veću masu i vrednost od manjeg jednostrukog.

KAKO PREPOZNATI DA LI JE DUKAT FRANC JOZEF PRAVI ILI FALSIFIKAT - LAZAN

Kako brzo i jednostavno mogu prveriti da li je moj dukat lažnjak ili je original pravi?
Često pitanje koje nam nase mušterije postavljaju putem maila ili telefonom!
Najlakši način je da odete do nekog kolege da vam da stručno mišljenje, ako iz nekog razloga to ne možete učiniti bilo bi najbolje da uzmete u ruke precizno pomično merilo (šubler) i sami odredite parametre debljie i prečnika Vašeg zlatnika za početak!
Bilo bi lepo i da za početak pročitate tekst koji smo napisali za Vašu edukaciju.
Pokušajte da izmerite i težinu dukata na relativno preciznim vagicama koje imaju barem jednu decimalu, u apotekama se takođe koriste i vagice sa dve decimale!
Naime prvo i osnovno ako utvrdite tačnu gramažu i parametre (debljinu i prečnik), ne možete omanuti ili pogrešiti!

Važna napomena!
Iz dugogodišnjeg iskustva Vam prenosimo i naša zapažanja da dukati koji imaju "relativno" precizne parametre mogu biti falsifikat.

Susretali smo se u dugogodišnjoj praksi sa četvorostrukim dukatima Fran Jozef koji imaju približne parametre! Prečnik dukata je bio odgovarajući originalu, takođe i njegova težina je odgovarala originalnom dukatu ali falsifikatori su omanuli u bitnoj stvari, a to je da debljina dukata nije odgovrala pravim parametrima - bili su deblji. Naime debljina "dukata" koji su bili falsifikovani bili su deblji od 0,70 mm. Oni su bili izrađeni od četrnaestokaratnog zlata finoce 585, kako bi dobili pribliznu gramažu oni su dukate izrađivali od zlata ali manje finoće!

GDE KUPITI DUKAT FRANC JOZEF VELIKI ČETVOROSTRUKI I MALI JEDNOSTRUKI?

Pri kupovini dukata Franc Jozef neka to obavezno bude urađeno od strane neke zlatarske kuće, koja će Vam stajati sa svojom pisanom grancijom, pečatom i sertifikatom !

INVESTIRANJE U DUKATE FRANC JOZEF

Budućnost ovog dukata je kao i prethodnih godina ovekovečena njegovom visokom materijalnom vrednošću koja godinama beleži konstantan rast! Tako da je to njegova najbolja reklama i nema se tu šta dodati ni oduzeti.
Ako se odlučite za dugogodišnje ulaganje, sigurno neće pogrešiti.