Otkup zlata - Zlatara Tanasković - Zlatare Beograd, Zemun

+381 60 3731005

Telefon: 011/324-2654 (Vračar) i 011/373-1005 (Zemun)

Dukat kralj Aleksandar i kraljica Marija

Četverostruki dukat kojega je izdala Kraljevina Jugoslavija na licu sadrži dva lika. Lik kralja Aleksandara sa naočalima u svečanom kraljevskom odelu koji stoji pored lika kraljice Marije koja ima tijaru na glavi. Polukružno oko likova ispisan je tekst ćirilicom KRALJ ALEKSANDAR I. KRALJICA MARIJA, a na dnu je sitno ćirilicom ispisano KOVNICA A.D.

Na pozadini dukata se nalazi kraljevski grb s dvoglavim orlom koji ima srpski i hrvatski grb na prsima. Polukružno oko grba ispisan je tekst latinično KRALJEVINA JUGOSLAVIJA i godina izdanja. U dnu dukata je ispisana brojka 4 i tekst DUKATA levo i desno od brojke, ispisan na oba pisma (ćirilično i latinično).

Kralj Aleksandar i kraljica Marija

Težina četvorostrukog dukata iznosi 13,9636 grama, prečnik mu je 40 milimetara, a debljina 0,7 milimetara. U sebi sadrži 0,4430 unci čistoga zlata.