Otkup zlata - Zlatara Tanasković - Zlatare Beograd, Zemun

+381 60 3731005

Telefon: 011/324-2654 (Vračar) i 011/373-1005 (Zemun)

Dukat kralj Aleksandar iz Kraljevine Jugoslavije

Po uzoru na austrijske dukate, Kraljevina Jugoslavija je početkom 30-tih godina prošlog veka izdala seriju zlatnih kovanica sa likom kralja Aleksandra. Dukati bili identični austrijskim odnosno, bili su teški 3,49 grama, prečnika 20, i debljine 0,7mm.

Zanimljivo je da su dukati Kraljevine Jugoslavije na sebi imali žig, odnosno, znak kojim se potvrđivala verodostojnost dukata. Postojale su tri oznake, koje su utiskivane u donjem desnom kvadratu svake kovanice. Postojale su u obliku: žitnog klasa, kukuruznog klasa ili mača. Utisnuti žig je veoma mali i moguće ga je videti čisto samo pod lupom. Svi dukati ovoga izdanja imali su finoću 986.

Kralj Aleksandar